+31 654320199 info@artbedbreakfast.nl

Algemene voorwaarden

Annulering kan alleen schriftelijk of per mail gebeuren. Wanneer u zonder te annuleren geen gebruik maakt van onze diensten dan bent u verplicht de waarde van de reservering aan ons te vergoeden.

 • Bij een annulering van 6 tot 3 maanden voor aanvang van het gereserveerde brengen wij 10% van de reserveringswaarde in rekening
 • Bij een annulering van 3 tot 2 maanden voor aanvang van het gereserveerde brengen wij 15% van de reserveringswaarde in rekening
 • Bij een annulering van 2 tot 1 maanden voor aanvang van het gereserveerde brengen wij 35% van de reserveringswaarde in rekening
 • Bij een annulering van 1 maand tot 14 dagen voor aanvang van het gereserveerde brengen wij 60% van de reserveringswaarde in rekening
 • Bij een annulering van 14 dagen tot en met de dag van bezoek van het gereserveerde brengen wij 100% van de reserveringswaarde in rekening

Bovenstaande annuleringsvoorwaarden zijn ook van toepassing op het door u bij de reservering opgegeven aantal personen. Dit aantal zal minimaal in rekening worden gebracht. Wanneer u, zonder voorafgaande annulering, met minder personen komt dan werd afgesproken, wordt 100% van de kamerprijs per afwezige doorberekend. Indien er meer gasten zijn dan waarvoor werd gereserveerd, wordt het werkelijke aantal personen in rekening gebracht.

Betaling vooraf via bank, tenzij anders is overeengekomen.

AVG:

Art, Bed & Breakfast Art, Bed & Breakfast, gevestigd aan Schandelo 66, 5941NH Velden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://www.artbedbreakfast.nl

Art, Bed & Breakfast,
Schandelo 66,
5941NH Velden
tel. 0654320199

Dhr. H. Marissen is de Functionaris Gegevensbescherming van Art, Bed & Breakfast. Hij is te bereiken via info@artbedbreakfast.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Art, Bed & Breakfast verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artbedbreakfast.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Art, Bed & Breakfast verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Art, Bed & Breakfast verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Art, Bed & Breakfast bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie├źn van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens zoals hierboven genoemd. Bewaartermijn tot en met de wettelijke termijn waarop deze gegevens voor de belasingdienst bewaard moeten worden ( 10 jaar).

Delen van persoonsgegevens met derden

Art, Bed & Breakfast verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Art, Bed & Breakfast blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Art, Bed & Breakfast gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Art, Bed & Breakfast en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artbedbreakfast.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Art, Bed & Breakfast wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Art, Bed & Breakfast neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@artbedbreakfast.nl

Naast deze Algemene Reserveringsvoorwaarden zijn tevens de uniforme Voorwaarden Federatie Horeca van toepassing.